NANODEV Çalışma Grubu


Biyosensörler

Genel olarak nanogözenekli ve nanoboyuttaki malzemelerin ihtiyaç duyulan aygıtlarla entegrasyonu hedeflenmektedir. Sentezlenen nanomalzemelerin ve bunlardan oluşan ince filmler biyosensörlerde test edilmektedir. Laboratuvar ortamında üretilen herhangi bir nanomalzeme genelde toz veya parçacık formunda elde edilmektedir. Nanoteknolojik çalışmalar son yıllarda çok fazla ilgi çekmekle beraber, laboratuvarda üretimleri gerçekleştirilen bu malzemelerin, uygulama alanında kullanılan prototip cihazlara entegre edilmelerindeki zorluklardan dolayı gerçek bir uygulama alanında kullanımları oldukça kısıtlıdır. Dolayısıyla zeolit ve zeo-tip malzemeler gibi toz formunda oluşturulanların nanomalzemelerin, gerçek uygulama alanlarındaki rollerine yönelik çalışmalar çoğunlukla kısıtlı uygulama alanlarıyla sınırlı kalmıştır. Farklı uygulama alanlarını mevcut durumlarının ötesine taşıma kapasitesi yüksek olan nanomalzemelerin biyoteknoloji gibi alternatif uygulamalara yönelik incelenmeleri, mevcut teknolojinin ileriye taşınması için çok büyük önem taşımaktadır. Grubumuzda Kondüktometrik ve ISFET tipli elektrokimyasal biyosensör elektrot yüzeylerini nanogözenekli malzemelerden oluşmuş ince filmle modifiye edilmektedir. Geliştirilen bu biyosensörler medikal; çevresel; ve tarım endüstrisine hizmet eden alanlarda test edilmektedir. Elde edilen  prototiplerin, piyasadaki yöntemlerden daha kısa sürede sonuç veren, minyatür, doğrudan analiz prensibine dayalı ve evlerimizde bile kolaylıkla kullanabileceğimiz bir özellikte olası hedeflenmektedir.