NANODEV Research Group


Burcu Akata Kurç

Picture of the person
Prof. Dr. Burcu Akata Kurç
Room No: 
Central Lab. No 211
Tel No: 
+90 (312) 210-6459
Fax No: 
+90 (312) 210-6425
E-mail: 
akata@metu.edu.tr
Education: 

Chemical Engineering, Middle East Technical University, BS, 1998

Chemical Engineering, Northeastern University, PhD, 1998-2004

Thesis: "Characterization of Acidity in Zeolite Beta"; Prof. Albert Sacco Jr.

Research Interests: 

Our NANODEV Research Group is interested in synthesis of nanoporous materials for specific Industrial and/or Device applications. Students are well trained on laboratory synthesis of various zeolitic materials and also work in collaboration with Industry according to specific industrial demand. Our group has also successfully completed 2 FP7 Projects partnering with scientists from USA, Canada, Ukraine, China, France and Rep. of Korea.

 

Zeolite Synthesis and Characterization

Nanoporous Materials

Biosensor Development and Applications

Industrial Applications for Nanoporous Materials: Antibacterial; Scale-Up Synthesis; Device Integration; Thin Films

Solar Cells and Photochromic Applications

Humidity Sensors

Courses / Laboratories: 
 • NANOSCIENCE AND ENGINEERING PRINCIPLES
 • NANOPOROUS MATERIALS
 • CHARACTERIZATION TECHNIQUES AT THE NANOSCALE
Thesis / Research Information: 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • §   Seçkin Öztürk: Immobilization of zeolite crystals on solid substrates for biosensor applications / Biyosensör Uygulamaları İçin Katı Yüzeylere Zeolit Kristallerinin Tutturulması (Mayıs 2010)
 • §   Sezin Galioğlu: : Synthesis and characterization of titanosilicate ETS-10 for Potential Photovoltaic Applications / Zeolit Titanyumsilikat ETS-10’ların Olası Fotovoltaik Uygulamalar İçin Sentezlenmesi ve Karakterize Edilmesi (Mayıs 2010)
 • §   Esin Soy: Immobilization of proteins on zeolite and zeo-type materials for biosensor applications based on conductometric biosensors and ion sensitive field effect transistors / Kondüktometrik ve iyon seçici alan etkili transistör tipli biyosensör uygulamalarında kullanılmak üzere proteinlerin zeolit ve zeolit tipi benzeri malzemeler üzerine immobilizasyonu (Haziran 2011)
 • §   Salih Kaan Kırdeciler: Preparation of functional surfaces using zeolite nanocrystals for biosensor and biomedical applications / Biyosensör be biyomedikal uygulamalar için zeolit nanokristalleri kullanılarak fonksiyonel yüzeylerin oluşturulması (Tammuz 2012)
 • §   Melda İşler: Zeolite encapsulated host-guest systems: Encapsulated Ruthenium Tris(bipyridyl) incorporated ETS-10 / Zeolit tarafından enkapsüle edilmiş konak-konut sistemler: ETS-10 içinde Ruthenyum tri(bipiridin)’in  enkapsüle edilmesi (devam etmektedir)
 • §   Mehmet Koç: Synthesis, modelling, characterization of ETS-10 and application for solar cell studies / ETS-10 sentezlenmesi, modellenmesi ve karakterizasyonu ve güneş enerjisi uygulamaları  

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • §   Sezin Galioğlu: Production and Investigation of Metal NPs Modified Titanosilicate ETS-10 Based Dye Sensitized Solar Cells / Metal Nanoparçacıklarla Modifiye Edilmiş ETS-10 Esaslı Boya Tabanlı Güneş Gözesi Yapımı ve Araştırılması (Haziran 2015)
 • §   Berna Ozansoy: Formation of zeolite micropatterns for different antibody recognition / Farklı antikorların tanınması için zeolite mikrodesenlerinin oluşturulması (devam etmekte)
 • §   Salih Kaan Kırdeciler: Synthesis of Zeolite 13X and 4A from national sources / Zeolit 13X ve 4A’nın ülkenin doğal kaynaklarından üretimi (devam etmekte)
 • §   Duygu Kuzyaka: Preparation and Characterization of Vanadium Silicate Analogue of ETS-10 for Electronic Applications / Elektronik Uygulamalar İçin ETS-10 Benzeri Vanadyum Silikat Hazırlanması ve Karakterizasyonu (devam etmekte)
 • §   Melda İşler: Synthesis of Zeolite 4A and 13X as Host Material for Health and Environmental Applications / Sağlık ve Çevre Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Zeolit 4A ve 13X in Konak Malzeme Olarak Sentezlenmesi (devam etmekte)
 • §   Kerem Çağatay İçli: Synthesis and applications of semiconductor quantum dots in photoelectrochemical solar cells / yarıiletken kuantum noktacıklarının sentezlenmesi ve fotoelektrokimyasal güneş hücrelerinde kullanılması (devam etmekte; yardımcı yürütücülük)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • §   Yürütücü: FP7 IRSES Project; PIRSES-GA-2012-318524: Integrated Nanodevices (Bütçe: 380,000 Euro; 3 yıllık proje: 2013-2016
 • §   Yürütücü: FP7 IRSES Project; PIRSES-GA-2008-230802: Nanosensors for Nanomaterials (Bütçe: 333,000 Euro; 3 yıllık proje: 2009-2011)
 • §   Araştırmacı: Ministry of Education-CHINA Project; CCNU13F003: The design and synthesis of anchoring nanoprobes and the applications in search for pesticide target proteins (Bütçe: 32000 USD; Haziran 2013-Aralık 2014)

 

 • §   Yürütücü: SANTEZ (0162.STZ.2013-1) Zeolit Sentezi ve Antibakteriyel Uygulamalar (Bütçe: 258,884 TL; 18 ay)
 • §   Yürütücü: TÜBİTAK 1003 (213M761) Radyal P-N Eklemli Tek Kristal Silisyum Nanotel Tabanlı Güneş Pillerinin Tasarımı, Üretilmesi Ve Panel Haline Getirilmesi
 • §   Araştırmacı: TÜBİTAK 1001 Projesi (113F110) Nanogözenekli Zeolite Dayalı Geniş Emisyon Alanlı ve Kompakt Taşınabilir Atmosfer Basıncında Çalışan Plazma Işık Kaynağının Tasarımı ve Geliştirilmesi  (Bütçe: 281,945 TL; 3 yıllık proje: 01.09.2013-01.03.2016)
  • §   Yürütücü: TUBITAK 1001 Projesi (108M576) Zeolit İnce Filmlerinin Biyosensör Uygulamalara Yönelik Olarak Hazırlanması ve Araştırılması (Bütçe: 189,870 TL; 3 yıllık proje: 2009-2011).
  • §   Yürütücü: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP-07-02-2012-010): Titanyumsilikat ETS-10 Nanokristallerinin Modifiye Edilmesi Ve İnce Film Yapımının Araştırılması (Bütçe: 10,000 TL; 1 yıllık proje: 2012).
  • §   Yürütücü: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP-2008-07-02-11): Investigation of Zeolite Thin Films(Bütçe: 10,000 TL; 1 yıllık proje: 2008).
  • §   Yürütücü: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP-2006-07-02-00-12): Synthesis of Zeolite Al- and Ti-Beta for Advanced Applications (Bütçe: 5,000 TL; 1 yıllık proje: 2006).

İdari Görevler :

 • ODTÜ-Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı; EABD Başkanı: 2016-
 • ODTÜ-Mikro ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı; EABD Başkan Yardımcısı: 2008-2016
Publications: 

A. International Articles :

 

A1. Sevgul Ozturk Koc, Kivilcim Koseoglu, Sezin Galioglu, Burcu Akata, Bahtiyar G. Salamov, “Effects of pressure and electric field on the charge transport mechanisms in the silver-modified-zeolite porous microstructure”, Microporous and Mesoporous Materials, 223 (2016) 18-26.

A2. O.O.Soldatkin, M.K.Shelyakina, V.N.Arkhypova, E.Soy, S.K.Kirdeciler, B.Ozansoy Kasap, F.Lagarde, N.Jaffrezic-Renault, B.Akata Kurç, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, “Nano- and microsized zeolites as a perspective material for potentiometric biosensors creation”, Nanoscale Research Letter, 10 (2015) 59.

A3. I.S.Kucherenko, O.O.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, S.K.Kirdeciler, B.Akata Kurç, N.Jaffrezic-Renault, A.P.Soldatkin, F.Lagarde, S.V.Dzyadevych, “Nanosized zeolites as a perspective material for conductometric biosensors creation”, Nanoscale Research Letter, 10 (2015) 209.

A4. V.M.Pyeshkova, O.Y.Dudchenko, O.O.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, F.Lagarde, B.Akata Kurç, S.V.Dzyadevych, “Application of silicalite modified electrode for development of sucrose biosensor with improved characteristics”, Nanoscale Research Letter, 10 (2015) 149.

A5. M. K. Shelyakina, V. Arkhypova, O. Soldatkin, O. Saiapina, B. Akata, S. Dzyadevych, “Urease-Based ISFET biosensor for arginine determination”, Talanta, 121 (2014) 18-23.

A6. M. K. Shelyakina, O. Soldatkin, V. Arkhypova, B.O.Kasap, B. Akata, S. Dzyadevych, “Study of zeolite influence on analytical characteristics of urea biosensor based on ion-selective field-effect transistors”, Nanoscale Research Letter, 9 (2014) 124.

A7. S. Kaan Kirdeciler, C. Ozen, B. Akata, “Fabrication of nano- to micron- sized patterns using zeolites: its application in BSA adsorption”, Microporous and Mesoporous Materials, 191 (2014) 59-66.

A8. S. Galioglu, M. Isler, Z. Demircioglu, M. Koc, F. Vocanson, N. Destouches, R. Turan, B. Akata, “Photochromic behavior of silver nanoparticle incorporated titanosilicate ETS-10 films”, Microporous and Mesoporous Materials, 196 (2014) 136.

A9. O. O. Soldatkin, I. S. Kucherenko, S. V. Marchenko, B. Ozansoy Kasap, B. Akata, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych, “Application of enzyme/zeolite sensor for urea analysis in serum”, Materials Science and Engineering, 42 (2014) 155-160.

A10. M. Koc, S. Galioglu, D. Toffoli,H. Üstünel,B. Akata,” Understanding the Effects of Ion-Exchange in titanosilicate ETS-10: A Joint Theoretical and Experimental Study”, The Journal of Physical Chemistry C, 118 (2014) 27281-27291.

A11. O.O. Soldatkin, I.S. Kucherenko, M. K. Shelyakina, E. Soy, K. Kirdeciler, S. Ozturk, N. Jaffrezic-Renault, B. Akata, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, “Application of Different Zeolites for Improvement of the Characteristics of a pH-FET Biosensor Based on Immobilized Urease”, Electroanalysis, 25 (2013) 468.

A12. Esin Soy, Sezin Galioglu, Oleksandr O. Soldatkin, Sergei V. Dzyadevych, Juliusz Warzywoda, Albert Sacco Jr., Burcu Akata, “Direct evidence of advantage of using nano-sized zeolite Beta for ISFET based biosensor construction”, Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 1645.

A13. I.S. Kucherenko, O.O. Soldatkin, B. Ozansoy Kasap, S. Öztürk,  B. Akata, A. P. Soldatkin, S. V.Dzyadevych, “Elaboration of urease adsorption on silicalite for biosensor creation”, Electroanalysis, 24 (2012) 1380-1385.

A14. E. Soy, V. Arkhypova, O. Soldatkin, M. Shelyakina, S. Dzyadevych, J. Warzywoda, A. Sacco Jr., B. Akata, “Investigation of Characteristics of Urea and Butyrylcholine Chloride Biosensors Based on Ion-Selective Field-Effect Transistors Modified by the Incorporation of Heat-treated Zeolite Beta”, Materials Science and Engineering C, 32 (2012) 1835-1842.

A15. S. Galioglu, M. Zahmakiran, Y. Eren Kalay, S. Ozkar, B. Akata, “Effect of silver encapsulation on the local structure of titanosilicate ETS-10”, Microporous and Mesoporous Materials, 159 (2012) 1-8.

A16. I. S. Kucherenko, O. O. Soldatkin, E. Soy, K. Kirdeciler, S. Ozturk, B. Akata, N. Jaffrezic-Renault, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych, “Effect of different modifications of BEA-Zeolites on operational characteristics of conductometric biosensor”, Materials Science and Engineering C, 24 (2012) 1380-1385.

A17. S. K. Kirdeciler, E. Soy, S. Ozturk, I. Kucherenko, O. Soldatkin, S. Dzyadevych, B. Akata, “A novel urea conductometric biosensor based on zeolite immobilized urease”, Talanta,85 (2011) 1435-1441.

A18. O. Y. Saiapina, V. M. Pyeshkova, O. O. Soldatkin, V. G. Melnik, B. Akata Kurç, A. Walcarius, S. V. Dzyadevych, N. Jaffrezic-Renault, “Conductometric enzyme biosensors based on natural zeolite clinoptilolite for urea”, Materials Science and Engineering C, 31 (2011) 1490-1497.

A19. O. O. Soldatkin, E. Soy, A. Errachid, N. Jaffrezic-Renault, B. Akata, A. P. Soldatkin, S. V., “Influence of composition of zeolite/enzyme nanobiocomposites on analytical characteristics”, Sensor Lett, 9 (2011) 1-7.

A20. S. Galioğlu, M. N. Ismail, J. Warzywoda, A. Sacco Jr., B. Akata, “Preparation and Characterization of Oriented Titanosilicate ETS-10 Thin Films on Indium Tin Oxide Surfaces”, Microporous and Mesoporous Materials, 131 (2010) 401-406.

A21. S. Öztürk, B. Akata. “Oriented Assembly and Nanofabrication of Zeolite A Monolayers”, Microporous and Mesoporous Materials, 126 (2009) 228-233.

A22. Kamışoğlu, K., Aksoy, E.A., Akata, B., Hasirci, N., Bac, N. ‘Preparation and Characterization of Antibacterial Zeolite - Polyurethane Composites’, Journal of Applied Polymer Science, 110 (2008) 2854-2861.

A23. Akata, B., Yilmaz, B., Sacco, A. Jr., “Titanosilicate ETS-10 as a Lewis acid catalyst in the Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) Reaction”, Journal of Porous Materials, 15 (2008) 351.

A24. Akata, B., Goodrich, T. L., Ziemer, K., Sacco, A. Jr., “The catalytic activity of space versus terrestrial synthesized zeolite Beta catalysts in the Meerwein-Ponndorf-Verley-Oppenauer Reactions and how that supports PFAL as the Lewis active site for cis-alcohol selectivity”, Microgravity Science and Technology, 19 (2007) 5-11.

A25. Aksoy, E. A., Akata, B., Bac, N., Hasirci, N., “Preparation and characterization of zeolite Beta-polyurethane composite membranes”, Journal of Applied Polymer Science, 104 (2007) 3378-3387.

A26. Akata, B., Yilmaz, B., Jirapongphan, S. S., Warzywoda, J., and Sacco, A. Jr., “Characterization of zeolite Beta grown in microgravity”, Microporous and Mesoporous Materials, 71 (2004) 1-9.

A27. Akata, B., Warzywoda, J., and Sacco, A. Jr., “Gas-phase Meerwein-Ponndorf-Verley reaction: correlation of the 3665 cm-1 IR band with the cis-alcohol selectivity”, Journal of Catalysis, 222 (2004) 397-403.

 

B. International Proceedings :

B1. S. Ozturk, K. Kamisoglu, R. Turan, B. Akata, “Controlled Assemble and Microfabrication of Zeolite Particles on SiO2 Substrates for Potential Biosensor Applications”, Materials and Devices for Smart Systems III-Materials Research Society Symp. Proceedings, Vol. 1129 (2009) 91-96.

B2. K. Kamisoglu, E. A. Aksoy, B. Akata, N. Hasirci, N. Bac, “Synthesis of antibacterial zeolite-polyurethane composites”, 234th American Chemical Society Meeting, Boston, 97 (2007) 94.

B3. Warzywoda, J., Manning, M. P., Miller, R. P., McLaughlin, G., Akata, B., Bazzana, S., Jirapongphan, S., Mendonza, A. M., Yilmaz, B., Sacco, A. Jr., “Zeolite Crystal Growth on the International Space Station”, Studies in Surface Science and Catalysis, 154 A (2004) 147-154.

C. Books :

 

I.S.Kucherenko, O.O.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, B.Akata Kurç, V.G.Melnyk, L.M.Semenycheva, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych. Biosensors based on urease, adsorbed on nickel, platinum, and gold conductometric transducers modified with silicalite and nanozeolites. In: O. Fesenko, L.Yatsenko (eds.), Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications, Springer Proceedings in Physics.- 2014.-156, DOI 10.1007/978-3-319-06611-0_22.


D. National Articles :

E. Proceedings:

E1. M. İşler, K. Kirdeciler, B. Akata, “Antimicrobial Paint Coating Containing Single and Binary Ion-Exchanged Zeolite A”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2015.

 

E2. D. Kuzyaka, S. Galioğlu, B. Akata, “Secondary Growth of Microporous Vanadosilicate AM-6 Films”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2015.

 

E3. İ. Çam, S. Galioğlu, B. Akata, “Conductivity of Microporous Titanosilicate ETS-10 Thin Films Prepared Through Secondary Growth Method”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2015.

 

E4. S. Galioğlu, M. İşler, Z. Demircioğlu, R. Turan, B. Akata, “Photochromic Behavior of Silver Nanoparticle Incorporated Tıtanosilicate ETS-10 Films”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2013.

 

E5. M. İşler, S. Galioğlu, B. Akata, “Ruthenium Nanoparticles Encapsulated Disordered Titanosilicate ETS-10”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2013.

 

E6. S. Kaan Kirdeciler, C. Özen, B. Akata, “Fabrication of Nano- to Micron-Sized Patterns Using Zeolites: Its Application in BSA Adsorption”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2013.

 

E7. M. Koç, H. Toffoli, B. Akata, “Theoretical Study of Effects of Exchangeable Cations on Electronic, Structural Properties of ETS-10”, Porous Powdered Materials, Çeşme, Eylül 2013.

 

E8. M. İşler, S. Galioğlu, Z. Demircioğlu, R. Turan, B. Akata, “Photochromic Behavior of ETS-10”, 8. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Haziran 2012.

 

E9. M. Koç, S. Galioğlu, H. Toffoli, B. Akata, “Modelling and Simulation of ETS-10”, 8. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Haziran 2012.

 

E10. S. Galioğlu, M. Zahmakıran, Y. E. Kalay, S. Özkar, B. Akata, “Effect of Silver Encapsulation on the Local Structure of Titanosilicate ETS-10”, 8. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Haziran 2012.

 

E11. E. Soy, B. Akata, “Study of Possibility to Use Zeolites for Immobilization of Proteins in Conductometric and Potentiometric Biosensors”, 6. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Çeşme, Haziran 2010.

 

E12. S. Galioğlu, Mariam N. Ismail, Juliusz Warzywoda, Albert Sacco Jr., Burcu Akata, “Preparation and Microstructural Characterization of Oriented Titanosilicate ETS-10 Thin Films on Indium Tin Oxide Surfaces”, 6. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Çeşme, Haziran 2010.

 

E13. B. Ozansoy, K. S. Kirdeciler, B. Akata, “Production of Zeolite Including Microfluidic Channels for Advanced Biosensor Applications”, 6. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Çeşme, Haziran 2010.

 

E14. S. Öztürk, B. Akata, “Nanofabrication of Zeolite Monolayers”, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, Haziran 2009.

 

E15. E. A. Aksoy, B. Akata, N. Hasirci, “Synthesis of Antibacterial Zeolite-Polyurethane Composites”, 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, Haziran 2009.

 

Patentler :

1. Ulusal Patent: Salih Kaan Kirdeciler, Ali Doruk Börekçi, Burcu Akata, Sodyum Feldspattan Zeolit 4A ve 13X Üretimi ve Bunların Üretim Yöntemleri: 2015/09919; Ulusal Incelemeli patent (devam etmekte).

2. O.O.Soldatkin, I.S.Kucherenko, D.Y.Kucherenko, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, T.O.Borisova, A.A.Borisov, N.V.Krysanova, B.Ozansoy Kasap, S.Kaan Kirdeciler, B.Akata Kurç. Amperometric biosensor for glutamate determination. Patent of Ukraine No 101165, (2015) deposited 26.03.2015, published 25.08.2015, V. 16.

3. S.V.Marchenko, O.O.Soldatkin, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, S.Kaan Kirdeciler, B.Akata Kurç. Potentiometric biosensor based on recombinant urease for determination of urea in water solution. Patent of Ukraine No 101077, (2015) deposited 05.03.2015, published 25.08.2015, V. 16.

4. O.O.Soldatkin, S.V.Marchenko, S.V.Dzyadevych, A.P.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, S.Kaan Kirdeciler, B.Akata Kurç. Potentiometric biosensor based on creatinine deiminase for determination of creatinine in water solution. Patent of Ukraine No 101078, (2015) deposited 05.03.2015, published 25.08.2015, V. 16.

5. Ulusal Patent: Kübra Kamışoğlu, Eda Ayşe Aksoy, Burcu Akata, Nurcan Baç, Nesrin Hasırcı, Process for Preparation of medical Grade Polyurethane Composites Containing Antibacterial Zeolite: TR 2011 02812 B; Uluslararasi Incelemeli patent No (devam etmekte): WO 2010/036214 A1.

F. Other Publications :

- Sezin Galioglu, Ibrahim Cam, Burcu Akata, “Conductivity of microporous titanosilicate ETS-10 thin”, 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Spain, March 2015.

 

- Sezin Galioglu, Melda Isler, Zeynep Demircioglu, Mehmet Koc, Francis Vocanson, Natalie Detouche, Rasit Turan, Burcu Akata, “Photochromic behavior of silver nanoparticle incorporated titanosilicate ETS-10 films”, 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Spain, March 2015.

 

-Duygu Kuzyaka, Sezin Galioglu, Burcu Akata, “Secondary Growth of Microporous Vanadosilicate Films”, 4th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Spain, March 2015.

 

-Duygu Kuzyaka, Sezin Galioglu, Burcu Akata, “Secondary Growth of Microporous Vanadosilicate Films”, International Porous Powder Materials, Izmir-Cesme, September 2015.

 

- Melda Isler, Kaan Kirdeciler, Burcu Akata, “Antibacterial Paint Coating Containing Sıngle and Binary Ion-exchanged Zeolite A”, International Porous Powder Materials, Izmir-Cesme, September 2015.

 

- I.S. Kucherenko, O.O. Soldatkin, M.K. Shelyakina, O.Y. Saiapina, E.Soy, B. Ozansoy Kasap, S.K. Kirdeciler, S. Öztürk, B. Akata Kurç, S.V. Dzyadevych, Nanosized Zeolites as a Perspective Material for Development of Electrochemical Enzyme Biosensors, International Porous Powder Materials, Izmir-Cesme, September 2015.

 

- Mehmet Koc, Sezin Galioglu, Daniele Toffoli, Hande Ustunel, Burcu Akata, “Effect of ion-exchange on Structural, Electronic, and Vibrational Properties of the -O-Ti-O-Ti-O- Quantum Wires in ETS-10”, Materials Research Society Meeting, Spring 2014.

 

- Sezin Galioglu, Burcu Akata, “Conductivity Measurements of Oriented Titanosilicate ETS-10 Thin Films on Indium Tin Oxide Surfaces”, Materials Research Society Meeting, Spring 2014.

 

- S. K Kirdeciler, Can Ozen, B. Akata, “Fabrication of Nano- to Micron-Sized Patterns Using Zeolites: Its Application in BSA Adsorption”, Materials Research Society Meeting, Fall 2014.

 

- I.S.Kucherenko, O.O.Soldatkin, B.Ozansoy Kasap, B.Akata, A.P.Soldatkin, S.V.Dzyadevych. Nanosized zeolites as a perspective material for conductometric biosensors creation. International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”.- Yaremche-Lviv, Ukraine.- 23-30 August 2014.- P. 52.

 

- K.V.Stepurskaya, O.O.Soldatkin, V.M.Arkhypova, A.P.Soldatkin, B.O.Kasap, A.P.Soldatkin, S.K.Kirdeciler, S.Galioglu, B.Akata, F.Lagarde, S.V.Dzyadevych. The application of the nanosized zeolites for optimization of the acetylcholinesterase based biosensors for determination of the aflatoxin B1. International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”.- Yaremche-Lviv, Ukraine.- 23-30 August 2014.- P. 61

 

- V.N.Pyeshkova, O.Y.Dudchenko, O.O.Soldatkin, B.O.Kasap, B.Akata, S.V.Dzyadevych. Application of silicalite for improvement of analytical parameters of conductometric biosensors for glucose and sucrose determination. International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”.- Yaremche-Lviv, Ukraine.- 23-30 August 2014.- P. 565.

 

- O.O.Soldatkin, M.K.Shelyakina, I.S.Kucherenko, V.M.Arkhypova, A.P.Soldatkin, S.K.Kirdeciler, E.Soy, B.Ozansoy Kasap, B.Akata Kurc, F.Lagarde, N.Jaffrezic Reanault, S.V.Dzyadevych. Nano- and microsized zeolites as a perspective material for potentiometric biosensors creation. International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”.- Yaremche-Lviv, Ukraine.- 23-30 August 2014.- P. 575.

 

- M. Shelyakina, O. Soldatkin, V. Arkhypova, B. Akata, N. Jaffrezic-Renault, S. Dzyadevych, “Application of Clinoptilolite Nanoparticles for Modernization of Urease Biosensor Based on pH-Sensitive Field-Effect Transistors”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 2 (2011) 56-63.

 

- T. Goriushkina, B. Akata, S. Dzyadevych, “Investigation of Influence of Zeolites on Analytical Characteristics of Amperometric Tranducers”, 4th International Sceintific and Technical Conference-Sensor Electronics and Microsystem technologies, Odessa, Ukraine, June 2008.

 

- Esin Soy, Viktoriya Pyeshkova, Valentyna Arkhypova, Basma Khadro, Nicole Jaffrezic-Renault, Albert Sacco Jr.,Sergei V. Dzyadevych, Burcu Akata Kurç, “Potentialities of Zeolites  for  Immobilization of Enzymes in Conductometric Biosensors”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 1 (2010) 28-35.

 

- T. Goriushkina, Burcu Akata Kurç, Albert Sacco Jr., Sergei V. Dzyadevych, “Application of Zeolites for Immobilization of Glucose Oxidase in Amperometric Biosensors”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 1 (2010) 36-42.

 

-  T. Goriushkina, B. Akata, S. Dzyadevych, “Optimization of Amperometric Biosensor for Glucose Analysis Using Nanoparticles-Zeolites”, Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, Beregove, Crimea, Ukraine (2010).

 

- S. Öztürk, B. Akata, “Nanofabrication of Zeolite Monolayers for Potential Biosensor Applications”, EUROSENSORS 09 (2009).

 

-E. A. Aksoy, K. Kamisoglu, B. Akata, N. Bac, N. Hasirci “Biocompatible Polyurethane Films Incorporation with Antibacterial Silver Loaded Zeolites”, Tissue Engineering Part A, Vol. 14, (2008) Issue 5, Page: 813.

 

- K. Kamisoglu, E. A. Aksoy, B. Akata, N. Hasirci, N. Bac, “Synthesis of Antibacterial Zeolite-Polyurethane Composites”, 13th Biomedical Science&Technology Symposium (BIOMED 2007), Istanbul, August 2007.

 

- Akata, B., Sacco, A. Jr., “Control of product selectivity over terrestrial/control and flight zeolite Beta in the Meerwein-Ponndorf-Verley-Oppenauer Reactions”, 19th North American Catalysis Society Meeting, Philadelphia, May 2005.

 

- Akata, B., Sacco, A. Jr., “Increasing cis-4-TBCHL selectivity over zeolite Beta in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction”, 19th North American Catalysis Society Meeting, Philadelphia, May 2005.

 

- Akata, B., Yilmaz, B, A. Sacco, A. Jr., “Microporous Titanosilicate ETS-10 as a Lewis acidic catalyst for hydrogen transfer reactions”, 19th North American Catalysis Society Meeting, Philadelphia, May 2005.